miércoles, 1 de abril de 2015

Premis ACCA 2014. Dijous 26 de març de 2015

Discurs de presentación del Premi
Anna Maria Guasch

Languages and Aesthetics of Spanish Video Art: Ten Years of Critical Practices


Songwon Art Center. Seül (Corea del Sud)

Una producció de Casa Àsia

Comissariada per Menene Gras Balaguer


Menene Gras, la comissària i màxima responsable de l´exposició que avui rep aquest guardó, Llenguatges i estética del video art a Espanya: 10 anys de pràctiques crítiques va escriure amb motiu de la presentació de l´exposició al Songwon Art Center de Seúl a Corea del Sud al 2014 que el vídeo ha resultat  ser una eina poderosa per canviar radicalment el sistema artístic, apart del mercat i l'economia de la cultura en general.
I això és, resumint molt, el rerafons d´aquesta exposició guardonada:  propiciar un canvi en el sistema artístic a partir d'una voluntat d'exportar artísticament el que es fa aquí,  i més en concret, projectar de  l'art d'alguns videoartristes catalansno cal repetir a diferents indrets del continent asiàtic.
Menene Gras com a responsable artística de Casa Àsia Barcelona/Madrid coneix de primera mà el que pasa a diferents països asiàtics i ara amb aquest projecte múltiple ( amb un recorregut que va començar a Pekín, va seguir a Seúl i prosseguirà a Hong Kong)  vol fins a cert punt “visualitzar” un dels grans lemes de la globalitat que es podria resumir en aquesta frase: pensar globalment i actuar localment.
Es tractaria en últim terme, ja no de la repetida frase de “projectar o promocionar l´art català a nivell internacional”, sinó d'alguna cosa de molt més ampli abast i d'àmplia mirada:  construir ponts des d'un i d'altre costat, ponts que no separen, ans al contrari,  posen “cara a cara” públic i audiencias locals ( en aquest cas dels ciutats asiàtics esmentades) amb realitats també locals (les del nostre país),

Dues localitats que, sumades, generen, un discurs cosmpolita i global, on es trastoquen les convencionals jerarquies entre l'host i el guest i en aquest cas, entre l'Est i l'Oest, sense el·ludir tot tipus de qüestions, des de les més banals fins les més conflictives del món en el que vivim.  És per això que volem felicitar de nou a Menene Gras per  aquesta constant de diàleg intercultuural: de vegades d'allà  cap aquí i d'altres, com aquesta, d'aquí cap allà.

No hay comentarios:

Publicar un comentario